Στις τράπεζες επενδυτικά σχέδια €8,5 δισ.

Στη φουρτουνιασμένη θάλασσα από τα υψηλά επιτόκια δανεισμού ρίχνει σωσίβιο το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς στα επενδυτικά σχέδια ύψους 8,5 δισ. ευρώ, τα οποία τρέχουν, εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξουν νέες υπογραφές 2,5 – 3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τράπεζες έχουν στα σκαριά περισσότερα από 210 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, ύψους 8,5 δισ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτά, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη, τα περίπου 2 δισ. ευρώ είναι υπογεγραμμένα και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους, ενώ από τα υπόλοιπα, επενδυτικά σχέδια ύψους 1,7 δισ. ευρώ έχουν λάβει εγκρίσεις από τις επενδυτικές επιτροπές των τραπεζών. Σχέδια, όμως, ύψους 4,5 δισ. ευρώ, για τα οποία έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα, δεν έχουν λάβει τις τελικές εγκρίσεις από τις επιτροπές των τραπεζών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο μέσος χρόνος έγκρισης κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι δυόμισι μήνες και εκτιμάται πως θα μειωθεί όσο τα τραπεζικά στελέχη και οι αξιολογητές των σχεδίων θα εξοικειώνονται με τη διαδικασία.

Επενδυτικά εργαλεία

Στην κυβέρνηση ποντάρουν στην επιτάχυνση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν τα δάνεια με τον Αναπτυξιακό Νόμο και με άλλα επενδυτικά εργαλεία. Προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης δαπανών κεφαλαίου κίνησης και marketing (έως 30%, αθροιστικά, των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου). Στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων βρίσκονται σχέδια για οπτική ίνα, ανάπτυξη μεταλλευτικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γραφεία, ενεργειακή αναβάθμιση, ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, ερευνητικά κ.λπ.

Από τα στοιχεία, φαίνεται ότι πάνω από 1/3 των πόρων του εργαλείου των δανείων είναι προς υλοποίηση. Το Ταμείο περιλαμβάνει πόρους 12,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ έχει αποδοθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μένουν δάνεια 11,7 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο επιτόκιο για τη χορήγηση δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είναι στο 1%, ενώ στο 0,35% διαμορφώνεται για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μέση διάρκεια αποπληρωμής περίπου τα 10 έτη. Για κάθε 100 ευρώ εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, το 50% συνιστά χαμηλότοκο δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 30% τραπεζικό δανεισμό και περίπου το 20% ίδια κεφάλαια του επενδυτή.

Συμβασιοποιούνται

Τα περισσότερα από τα επενδυτικά σχέδια (43%) που έχουν συμβασιοποιηθεί εμπίπτουν στον πυλώνα «Πράσινη μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου. Τα υπόλοιπα (57%) εντάσσονται σε κάποιον από τους πυλώνες: «Εξωστρέφεια», «Ψηφιακός μετασχηματισμός» και «Καινοτομία, Ερευνα & Ανάπτυξη». Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία των διαγωνισμών του Equity platform. Αφορά επενδύσεις συμμετοχής σε καινοτόμες επιχειρήσεις και είναι ένα πρόγραμμα 500 εκατ. που στοχεύει σε τουλάχιστον 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, προκειμένου να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν τη δραστηριότητά τους. Επίσης, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή τη στιγμή έχουν βγει «στο αέρα» δύο προγράμματα: Το «Innovate Now» ύψους 100 εκατ. ευρώ και το Q Equity ύψους 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει προχωρήσει η υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας υπουργείου Οικονομικών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εθνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα InvestEU.

Generated by Feedzy