Ανεργία: Αυξάνονται η μερική απασχόληση και οι μακροχρόνια άνεργοι [Γράφημα]

Παρότι η ανεργία υποχωρεί στη χώρα μας, τα ποιοτικά στοιχεία τριών πρόσφατων εκθέσεων δείχνουν ορισμένες ανησυχητικές καταγραφές, για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Οι εκθέσεις τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), καταγράφουν 500.000 μακροχρονίως ανέργους (παραμένουν σε ανεργία από 12 μήνες), όπως και ότι το 50% των προσλήψεων αφορούν θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Ταυτοχρόνως, τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφουν επιβράδυνση στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το ενδεκάμηνο του 2022 σε σχέση με το 2021 (από 135.680 πέρσι σε 63.980 φέτος).

Στο 11,6% η ανεργία τον Οκτώβριο του 2022

Το ποσοστό ανεργίας, αν και υποχωρεί σταθερά και σημαντικά τα τελευταία έτη, παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη (μαζί με αυτό της Ισπανίας).

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2022, ανήλθε σε 1.055.979 άτομα. Από αυτά 535.308 (ποσοστό 50,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

Τα μηνιαία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έως τον Οκτώβριο του 2022 και του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου υποδηλώνουν επιβράδυνση στην αγορά εργασίας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι προσλήψεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης έφθασαν στο 48,5% (έναντι 54,0% και 46,0% αντίστοιχα το δεκάμηνο του 2021).

Η απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ενισχύθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με τον αριθμό των απασχολουμένων να καταγράφει ετήσιο ρυθμό μεταβολής 8,9%, έναντι -2,0% το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική εικόνα που παρουσίασε η απασχόληση το πρώτο εξάμηνο του 2022 οφείλεται στην ιδιαίτερα θετική πορεία του α΄ τριμήνου (11,6%), καθώς το β΄ τρίμηνο ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, αν και παρέμεινε υψηλός, σημείωσε επιβράδυνση (6,4%).

Η εργάνη

Στο μεταξύ θετικό κατά 63.980 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 ενώ κατά τον μήνα Νοέμβριο, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 83.627 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Σημειώνεται ότι το ισοζύγιο απασχόλησης είναι αρνητικό κάθε Νοέμβριο, από το 2001 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εξαιτίας κυρίως της λήξης της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ οι κλάδοι με τα υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων τον προηγούμενο μήνα ήταν τα καταλύματα (-29.110 θέσεις) και οι υπηρεσίες εστίασης (-22.181 θέσεις), τομείς στους οποίους αντίστοιχα έγινε μεγάλος αριθμός προσλήψεων τον Απρίλιο και το Μάιο.

Αντίθετα το ισοζύγιο ήταν θετικό στην εκπαίδευση (+8.009 θέσεις), την βιομηχανία τροφίμων (+1.750 θέσεις), την εξόρυξη μεταλλευμάτων (+881 θέσεις) κ.α.

Συνολικά, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.707.204 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.643.224 (1.608.080 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 1.035.144 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 63.980 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2021 οι ροές απασχόλησης ήταν κατά πολύ υψηλότερες και έφθαναν τις 135.680 θέσεις εργασίας.

Πηγή: ΟΤ

Generated by Feedzy