Πολιτική Απορρήτου

extra-news24.com. εγγυάται στους επισκέπτες του ιστότοπου τον πλήρη σεβασμό του απορρήτου τους σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ιδίως την ευρωπαϊκή οδηγία GDPR. Η επίσκεψη στο όνομα ενός ιστότοπου δεν σημαίνει από μόνη της ότι τα προσωπικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον επισκέπτη έχουν υποστεί χειροκίνητη ή μη αυτόματη επεξεργασία. Μόνο ορισμένες περιστασιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά και πάντα με την ενημερωμένη συγκατάθεση του επισκέπτη. Ο χειρισμός των παρεχόμενων πληροφοριών θα γίνεται από το extra-news24.com.online σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και παρέχονται από τον επισκέπτη ή με τη συμπερίληψη τρίτων, αλλά πάντα ενώπιον της αρμόδιας αρχής . Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί μέρος των όρων χρήσης του Mundo-da-Ando-info.en στο διαδίκτυο και ρυθμίζει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων «επαφής» και «ειδήσεων» των επισκεπτών. Το extra-news24.com.com θα αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μόνο για ό,τι είναι απαραίτητο και μπορεί να σταλούν μέσω email σε συνεργαζόμενους οργανισμούς. Ο σκοπός των πληροφοριών που συλλέγονται είναι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη συνάντηση, καθώς και σε αιτήματα επικοινωνίας και ενημερωτικά δελτία. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την αναγνώριση των επισκεπτών και δεν χρειάζονται κλινικές πληροφορίες με κανέναν τρόπο. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τους επισκέπτες διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται επειγόντως για την εκπλήρωση του σκοπού των αιτημάτων τους. Μετά από αυτό το διάστημα, τα δεδομένα θα διαγραφούν. Ο ιστότοπος προϋποθέτει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι αληθή και ακριβή και ότι το ενδιαφερόμενο μέρος τα έχει καταχωρίσει ή, σε περίπτωση που Τρίτον, έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί. Το δικαίωμα πρόσβασης βάσει του νόμου I το δικαίωμα πρόσβασης, με αναφορά στη διεύθυνση IP του χρήστη για επαλήθευση προσωπικών δεδομένων